Description

Tänases tunnis õpite, Kui tähtis sur evolutsiooni mõistmiseks Aru Saada loodusliku ja sugulise valiku protsessidest. Nende teemade õppimiseks töötate läbi uurimistsükli, mis koosneb viiest uurimisetapist (suunaseadmine; Küsimuste ja hüpoteeside püstitamine; uurimine; järeldamine; arutelu). Lisaks bioloogia õppimisele omandate ka teadusliku uurimuse läbiviimiseks vajalikud de oskused. Samuti on Teil HEA võimalus läbi VII katseid virtuaalses Laboris "Suguline Valik gupidel" (sélection sexuelle dans guppys) ja koguda Ning analüüsida andmeid samamoodi Nagu bioloog John Endler, Kui ta uuris 1970. aastatel esmakordselt gupide loodusliku ja sugulise valiku tasakaalu.

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.