Auteur

Grandes Idées pour la Science

Temps d’apprentissage moyen

Fonctionne hors-ligne

Non

Description

Целиот Свет на Земјата зависи Од почвата. на растенијата им е потребна како потпора, потоа за Вода и минерали. на животните им е потребна затоа што тие се храната le СО растенијата или le СО животни кои јадат храна. почвата е составена Од cyrillique парчиња камења или хумус кој се распаднати остатоци Од изумрени растенија и животни. Текстурата на почвата може да се промени доколку се додаваат Различни количества песок, прав или глина. Le СО менување на текстурата се овозможува да се добијат поволни услови за одгледување на растенијата.

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.