Ages

Grandes Idées pour la Science

Temps d’apprentissage moyen

Fonctionne hors-ligne

Non

Description

le СО оваа активност   учениците имаат можност да мерат   pH на раствори   le СО помош на виртуелен pH метар, да се   запознаат   како разредувањето на растворите le СО Вода влијае врз промената на pH на растворите, да се запознаат le СО pH   на продукти од секојдневниот живот,  како и  да решавате проблеми предизвикани од киселините и базите во секојдневниот живот

Активноста го користи основното сценарио на научното истражување

во оваа активноста е искористена   виртуена лабороторија на pHET и е наменета за часовите По Хемија во 8 одделение

Rating: 5 - 1 votes

View and write the comments

No one has commented it yet.