Ages

Grandes Idées pour la Science

Langue

Temps d’apprentissage moyen

Fonctionne hors-ligne

Non

Description

Πρόγραμμα: «Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Οι αρχές καθολικού σχεδιασμού στη μάθηση για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και Διεπιστημονικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες»

Δασκάλα: Ελένη Μπύρου

Σύνδεσμος μαθήματος: https://graasp.eu/s/0p2y74

Τάξη στην οποία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα: Ε ́2 Τάξη

Μαθητές: 16

Αρχικά για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος στην τάξη επιλέχθηκε από τις ενότητες που πραγματεύεται το inSTEAM, η θεματική ενότητα «Κλιματική αλλαγή» επειδή αποτελεί καίριο ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίζει όλους.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, επέλεξα το μάθημα: "Καθαρό νερό: Παρελθόν και Παρόν" το οποίο ακολουθεί την κοινωνική/πολιτιστική προσέγγιση).

To μάθημα "Καθαρό νερό: Παρελθόν και Παρόν" έχει δημιουργηθεί για τους μαθητές της Δ' και Ε' τάξης χρησιμοποιώντας πρακτικές υλοποίησης χωρίς πολιτισμικούς αποκλεισμούς.

Επιπλέον, η δραστηριότητα καλύπτει διάφορες θεματικές του προγράμματος σπουδών όπως τα μαθηματικά, η εικαστική τέχνη, η κοινωνική επιστήμη, η ανάγνωση και γραφή. Κατά τη διάρκεια αυτής της σειράς μαθημάτων οι μαθητές θα αναπτύξουν μαθηματικά, ανάγνωση και γραφή, κοινωνικές και πολιτικές, επιστημονικές και καλλιτεχνικές ικανότητες.

Αυτό το περιβαλλοντικό μάθημα σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας πρακτικές υλοποίησης χωρίς πολιτισμικούς αποκλεισμούς. Περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες για το δημοτικό (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, τέχνη και περιβαλλοντική κουλτούρα) πάνω στο θέμα της χρήσης καθαρού νερού. Χρησιμοποιώντας την τέχνη, την επεξεργασία δεδομένων και τον πειραματισμό στο σπίτι τα παιδιά μαθαίνουν για τη χρήση του νερού σήμερα και στο παρελθόν. Τέλος, έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά πάνω στο θέμα της σπατάλης του νερού ανά τον κόσμο αλλά και στην τοπική τους κοινωνία.

Μαθησιακοί στόχοι:

Μέσα από το μάθημα αυτό οι μαθητές θα:

  • Περιγράψουν ένα έργο τέχνης
  • Χρησιμοποιήσουν μαθηματικά (πολλαπλασιασμός) για επιστημονικές εργασίες.
  • Κατανοήσουν την πολιτιστική χρήση του νερού.
  • Μετρήσουν την οικογενειακή κατανάλωση νερού και θα προτείνουν μεθόδους για τη μείωση της.
  • Δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και τεχνικές.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σύμφωνα με της οδηγίες της πλατφόρμας:
1. Εφαρμόστηκε το διδακτικό μοντέλο της αντεστραμμένης τάξης (Flipped Classroom). Το μάθημα ξεκίνησε στο σπίτι με εξοικείωση με τους πίνακες και ακολούθησε μια συζήτηση στην τάξη όπου οι μαθητές  έγραψαν ένα δοκίμιο για αυτά τα έργα τέχνης χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο που παρέχεται στο δεξί μέρος της οθόνης.

Ικανότητες: Γραφή


2. Η φάση "Κατανάλωση νερού σήμερα" πραγματοποιήθηκε  ως εργασία στο σπίτι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Ικανότητες: επιστήμη, μαθηματικά


3. Στις φάσεις «Χρήση Νερού κατά το παρελθόν» και «Χρησιμοποίησέ το έξυπνα» συζητήσαμε όλοι μαζί μέσα στην τάξη για το ρόλο του νερού σε διαφορετικές κουλτούρες χρησιμοποιώντας ιστορίες και εικόνες πηγαδιών. Επίσης κάναμε και μια έρευνα στο διαδίκτυο για τις στέρνες που χρησιμοποιούσαν και ακόμη χρησιμοποιούν στα άνυδρα νησάκια της Δωδεκανήσου προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων για νερό.

Ικανότητες: κοινωνικά και πολιτικά, μαθηματικά
Δεξιότητες: ανάλυση, έκφραση μιας ιδέας με σαφή και συνοπτικό τρόπο

4. Το τελευταίο Μέρος αφιερώθηκε στη δημιουργία έργων τέχνης και την προετοιμασία της καλλιτεχνικής έκθεσης «Νερό για όλους». Δεν είχαμε την δυνατότητα να οργανώσουμε μια εκδήλωση όπου θα παρουσιάζαμε τις δραστηριότητες αλλά και τα έργα των παιδιών στη σχολική κοινότητα και στους γονείς, λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid -19.


Ικανότητες: τέχνη και δημιουργικότητα
Δεξιότητες: διοργάνωση εκθέσεων, προώθηση εκδηλώσεων, επικοινωνία με την τοπική κοινότητα

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος  οι μαθητές είχαν την απαραίτητη καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα και τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε μαθητή. Επίσης ενθαρρύνθηκε η συνεργασία και η εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους. Η συζήτηση ήταν ισορροπημένη και όλα τα παιδιά είχαν ίσες ευκαιρίες έκφρασης. Δόθηκαν από πριν οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ορθή συμπεριφορά και τονίστηκε η σημασία του σεβασμού των απόψεων των άλλων, του ελέγχου των συναισθημάτων και της τήρησης των χρονικών ορίων.

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.