Description

Ikirouta on pysyvästi jäässä olevaa maata, jonka lämpötila pysyy 0°C:ssa tai sen alle vähintään kaksi peräkkäistä vuotta. Se pitää sisällään multaa, kiveä ja eloperäistä ainesta, joka ei ole päässyt hajoamaan, koska se on jäässä. Ilmastonmuutoksen takia ikiroudasta on sulamassa yhä enemmän, jolloin sen sisältämä eloperäinen aines alkaa hajota ja vapauttaa kasvihuonekaasuja ilmakehään. Tässä aktiviteetissa oppilaat oppivat, miksi sulava ikirouta nopeuttaa ilmastonmuutosta ja aiheuttaa vaaran planeetallemme. He myös tekevät laskelmia verratakseen ikiroudan sulamisesta johtuvia hiilidioksidipäästöjä ihmisten aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin omassa maassaan.

Tämä aktiviteetti käyttää tiedettä herättämään oppilaiden kiinnostusta maailman toimintaa kohtaan. Se pitää sisällään monitieteisiä käsitteitä, kuten ilmastonmuutos ja takaisinkytkennät, ja yhdistää fysiikkaa, kemiaa ja maantietoa. Se hyödyntää myös matematiikkaa, sillä yksi tehtävistä on laskelmien avulla verrata mahdollisia ikiroudan sulamisesta syntyviä hiilidioksidipäästöjä ihmisten tuottamiin hiilidioksidipäästöihin. Aktiviteetin viimeinen osio antaa oivan mahdollisuuden liittää mukaan myös taidetta.

Tämä aktiviteetti on toteutettu osana POLAR STAR hanketta, joka on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+-ohjelmasta (2019-1-FI01-KA201-060780).

Kiittämme lämpimästi Polar Advisors -jäseniä, jotka tuottivat arvokkaita ideoita ja materiaaleja tätä aktiviteettia varten: Stelios Anastassopoulos, Daniela Bunea, Svetla Mavrodieva, Spyros Meleetiadis, Nikolaos Nerantzis ja Elena Vladescu.

Lue lisää projektista: http://polar-star.ea.gr/

Prérequis exigés

kasvihuonekaasut, positiivinen takaisinkytkentä

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.