Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Ο Ήλιος est το αστέρι που βρίσκεται Πιο κοντά στη Γη μας. Est η πηγή της ζωής…
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Axé sur les grandes idées de la science "l'univers est composé de milliards de…
ILS
Cette simulation est motivée par le prix Hugo primé de science-fiction spin…
LAB
Cette astronomie "petite image" a été programmée par REU étudiant Nick robe.
LAB
O programa Internacional Dark Skies Rangers, Coordenado em Portugal pelo NUCLIO…
ILS
Le projet de télescope Fecherolle offre un accès gratuit par Internet à des…
LAB
De la théorie est connue que l'énergie qui est rayonnée vers l'extérieur…
LAB
In diese ils Lernen SchülerInnen etwas über die verschiedenen galaktischen…
ILS
Qu'est-ce qu'une étoile? Comment est née une étoile?
ILS