ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს გამტარში…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს ქანქარის (…
ILS
ინტერაქტიული კვლევის აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტმა შეისწავლა ენერგიის…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს ნივთიერების…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა,რომელშიც მოსწავლე ჩაატარებს კვლევას და გაეცნობა…
ILS
ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებში მოსწავლე ატარებს კვლევას და…
ILS
ამომგდები ძალა სითხეში
ILS
Faites un arc en ciel entier en mélangeant la lumière rouge, verte et bleue.
LAB
Regarder une chaîne vibrer au ralenti.
LAB
Ce laboratoire est une version abrégée HTML5 du Phot
LAB
L’application Note board permet aux apprenants de mettre des notes colorées (…
APP
Dans Splash, les élèves peuvent créer des objets à partir de propriétés d'objet…
LAB