Σε αυτό το μάθημα Θα μάθετε για τη φωτοσύνθεση και συγκεκριμένα Θα μελετήσετε…
ILS
Ce laboratoire est une version abrégée HTML5 du Phot
LAB
Les étudiants travaillant à distance dans deux ILSs différents partagent une…
LAB
Ce laboratoire illustre la respiration des plantes, de jour comme de nuit.
LAB
Cette leçon concerne les plantes et la croissance (traduction de l'espace'…
ILS
Dans deze les gaat het over Planten en groei.
ILS
Il existe une version mise à jour de ce laboratoire.
LAB
In questo laboratoire virtuale Saranno svolte delle misure per verificare l'…
ILS
En El laboratoire Virtual Vamos mediremos la eficiencia fotosintética en varias…
ILS
Voir uurimusliku õppe tegevus toetab fotosünteesi õppimist koostöise õppe…
ILS
Voir uurimusliku õppe tegevus toetab fotosünteesi õppimist koostöise õppe…
ILS
Se știe că factorii de Mediu influențează toate funcțiile Organismelor,…
ILS