Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
ILS aiguisent bitartez pestizidek (DDTak zehatzago esateko) Elika-katean duten…
ILS
Cet ils montre aux élèves comment les centrales osmotiques créent de l'énergie…
ILS
Im ils OsmoCity-Energie für alle!
ILS
Ce laboratoire peut être utilisé pour saisir les concepts de production d'…
LAB
aquesta ils ens Përmet TREBALLAR al voltant de la contaminació DIN dels…
ILS
Ce modèle est une simulation de la génétique de la population basée sur des…
LAB
Ce modèle simule le comportement d'alimentation des abeilles.
LAB
ILS honetan DDTaren eragina Kate trofikoan aztertuko dugu.
ILS
Il s'agit d'une version mise à jour d'un laboratoire existant.
LAB
L'expérience de la compétition classique 1961 de Connell est modélisée.
LAB