Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση ADN του.
ILS
Este ils es una Mera adaptación al Español del creado por Leo Siiman, Mario…
ILS
Con este laboratoire Virtual poderemos realizer experiencias relacionadas CoA…
ILS
Ce cours est sur la transcription et la traduction de l'ADN.
ILS
Découvrez comment une copie d’ARNm est faite d’ADN.
LAB
Ce laboratoire permet d'identifier les séquences dans une région d'ADN qui…
LAB
Bienvenue à votre activité d'auto-apprentissage de la semaine 9.
ILS
Ce laboratoire est une version abrégée HTML5 de la sélection sexuelle Java…
LAB
Ce modèle simule l'expérience classique 1980 de Endler sur l'équilibre de la…
LAB
Cet ILS est développé pour les étudiants de première année HAVO / VWO (âgés de…
ILS
AMB aquesta ils estudiarem El ROL dels aminoàcids per a la correcta estructura…
ILS
Deşi niciun astronaute nu a păşit încă PE Marte, oamenii de Ştiinţă se…
ILS