Η ογκομετρική ανάλυση est μία μέθοδος ποσοτικής ανάλυσης με την οποία…
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθετε για τη κλίμακα του pH και συγκεκριμένα για τη τιμή…
ILS
la lune refuse de sortir. nuages sombres heureusement,/Pushing l
ILS
Ηλεκτρολύτες χαρακτηρίζονται οι ουσίες των οποίων τα τήγματα ή υδατικά…
ILS
De leerling maakt kennis a rencontré titratiepractica.
ILS
Explorez la structure d'un solide au niveau moléculaire.
LAB
Explorez la structure d'un liquide au niveau moléculaire.
LAB
Explorez la structure d'un gaz au niveau moléculaire. Les molécules sont…
LAB
Une combinaison d'un Virtual Lab (PhET) et d'une expérience réelle (PocketLab…
ILS
Explorez différents types d'attractions entre les molécules.
LAB
UN modèle de l'étude de thiosulfate de sodium et d'acide chlorhydrique.
LAB
La théorie moléculaire cinétique décrit le comportement de minuscules…
LAB