Το μάθημα αυτό αφορa τα υδατικd διαλύματα ηλεκτρολυτ ν και Πιο συγκεκριμένα,…
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθετε για τη κλίμακα του pH και συγκεκριμένα για τη τιμή…
ILS
la lune refuse de sortir. nuages sombres heureusement,/Pushing l
ILS
De leerling maakt kennis a rencontré titratiepractica.
ILS
Bienvenue! les solutions acid-base sont intégrées dans la phase d'investigation.
ILS
Cette ils est basé sur le matériel d'apprentissage développé par Lisette van…
ILS
Bienvenue! les solutions acid-base sont intégrées dans la phase d'investigation.
ILS
Comment les acides forts et faibles diffèrent-ils?
LAB
Bienvenue! les solutions acid-base sont intégrées dans la phase d'investigation.
ILS
In diese ils Lernen Schüler * innen etwas über Chemikalien, die im Haushalt…
ILS
In diese ils Lernen Schüler * innen etwas über Chemikalien, die im Haushalt…
ILS
L'objectif de cette simulation est d'étudier les réactions de décomposition.
LAB