Το μάθημα αυτό αφορa τα υδατικd διαλύματα ηλεκτρολυτ ν και Πιο συγκεκριμένα,…
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθετε για τη συσχέτιση της τιμής του pH με την ένταση της…
ILS
la lune refuse de sortir. nuages sombres heureusement,/Pushing l
ILS
De leerling maakt kennis a rencontré titratiepractica.
ILS
In deze ILS wordt de leerling via in een detective-scenario langs het onderwerk…
ILS
A pH nemcsak a kémhatást, Havet a kémhatás mértékét est megmutatja.
ILS
In diese ils Lernen SchülerInnen etwas über pH-Werte und den Unterschied…
ILS
Das Ziel diese ils ist es, dass die SchülerInnen etwas über den pH-Wert und die
ILS
Testez le pH de choses comme le café, la broche et le savon pour déterminer si…
LAB
O Qué distingué um ácido forte de um ácido FRACO?
ILS
Cette enquête de l'espace d'apprentissage est conçu pour les jeunes étudiants…
ILS