Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
Cet ils montre aux élèves comment les centrales osmotiques créent de l'énergie…
ILS
Im ils OsmoCity-Energie für alle!
ILS
Cette activité est prévue pour les élèves de première enseignement scientifique.
ILS
Ce laboratoire peut être utilisé pour saisir les concepts de production d'…
LAB
Negutegi Efektuko Gasen isurketa ETA finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
Il s’agit de la version irlandaise de : https://www.golabz.eu/ils/climate-…
ILS