Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας την προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου που σ
ILS
Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής…
ILS
Αυτή η δραστηριότητα αφορά στην επεξεργασία λυμάτων. Οι μαθητές/τριες…
ILS
Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μάθουμε για την προέλευση του γκρίζου νερού και τις…
ILS
Ingurumenari buruzko ILSak inpaktu sozioe
ILS
Jarduera honetan votre grisen jatorria eta berrerabiltzeko aukerak ezagutuko…
ILS
Ingurumenari buruzko ILS inklusibo hau inpaktu zientifikoaren ikuspegia aplikat
ILS
Esta ILS (Euskera) medioambie
ILS
Bienvenue! la diversité des cours d'eau est intégrée dans la phase d'enquête.
ILS
L’ILS environnemental présenté utilise l’impact socio-économique inclusif.
ILS
Dans cette activité, nous en apprendrons davantage sur l’origine des eaux…
ILS
Cette activité est consacrée aux processus de traitement des eaux usées.
ILS