Μελέτη της δραστηριότητας σεισμικής στον Ελλαδικό χώρο.
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθουμε τα είδη των σεισμικών κυμάτων και τον τρόπο…
ILS
Σε αυτό το μάθημα Θα μάθουμε Πώς Οι επιστήμονες εντοπίζουν το επίκεντρο ενός…
ILS
Prenez un rôle de scientifique pour étudier et en apprendre davantage sur les…
ILS
L'étude des ondes sismiques a montré que la densité et la température des…
ILS
dans cette leçon, vous apprendrez: a) les types d'ondes sismiques
ILS
dans cette leçon, vous allez explorer comment les scientifiques localiser l'…
ILS
Dans cette leçon, vous étudierez la relation entre les différents types de…
ILS
Accédez aux données sismiques dans le monde entier!
LAB