Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ρυθμός θέρμανσης στην Αρκτική είναι σχεδόν…
ILS
Trend ocieplenia w Arktyce jest dwukrotni
ILS
Les élèves découvriront comment la pression atmosphérique varie en fonction de…
ILS
L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'…
LAB
Il s’agit de la version irlandaise de : https://www.golabz.eu/ils/climate-…
ILS
Viimeisten vuosikymmenien aikana arktiset alueet ovat lämmenneet kaksi kertaa…
ILS
La tendance au réchauffement dans l’Arcti
ILS
A tendência de aquecimento do Ártico é duas vezes maior do que a média global…
ILS
La tendencia al calentamiento en el Ártico es dos veces mayor que la media…
ILS