Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας την προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου που σ
ILS
Αναμείξτε την τέχνη με την επιστήμη καθώς δημιουργείτε τις δικές σας έγχρωμες…
ILS
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ρυθμός θέρμανσης στην Αρκτική είναι σχεδόν…
ILS
Trend ocieplenia w Arktyce jest dwukrotni
ILS
Esta ILS (Euskera) medioambie
ILS
Cette activité permet de découvrir comment l’altitude influe sur la pression…
ILS
Les élèves découvriront comment la pression atmosphérique varie en fonction de…
ILS
L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'…
LAB
Este ILS ambiental inclusivo foi projetado implementando a abordagem de Escola…
ILS
Cet ILS environnemental inclusif a été conçu pour mettre en œuvre l’approche de
ILS