Εξέταση, διερεύνηση, μελέτη και κατανόηση των κινήσεων των πλανητών του ηλιακού…
ILS
Quest'attività VI permetterà di analizzare Come funzionano gli INGRANAGGI…
ILS
Estudo inicial de uma funçào linéaire.
ILS