Μέσω της μοντέρνας παιδικής όπερας
ILS
Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις για τα μετεωρολογικά Δεδομένα που καταγράφονται για…
ILS
Il s’agit d’une démonstration interactive du comportement binomial des dés…
LAB
Déposer les boules à travers une grille triangulaire de chevilles et les voir s…
LAB
Le but de cet ILS est de développer des connaissances
ILS
Ce laboratoire est conçu pour que les élèves examinent la distribution des…
LAB
Cette introduction à la combinaison et permutation ILS a été initialement conçu
ILS
Šioje tyrimo mokymosi erdvėje sukursite laistymo sistema panaudojant BBC Micro:…
ILS
Cet ILS permet de déterminer une droite de régression d’une série statistique…
ILS
Completa as tarefas relacionadas com a hereditariedade ligada aos cromossomas…
ILS
Il s'agit d'un outil interactif pour calculer l'écart-type d'un ensemble de…
LAB
Ce laboratoire virtuel sert de pont entre la mécanique classique et la nature…
LAB