Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένεις στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
Αυτό το ILS σχεδιάστηκε με βάση ένα μοντέλο πολιτιστικής διδασκαλίας και…
ILS
Αναμείξτε την τέχνη με την επιστήμη καθώς δημιουργείτε τις δικές σας έγχρωμες…
ILS
Dowiesz się, czym jest wieloletnia zmarzlina, gdzie występuje i jak powstaje.
ILS
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
Le pergélisol est un sol gelé en
ILS
O Permafrost é o solo que permanece congelado a uma temperatura de 0°C ou…
ILS
Le laboratoire virtuel a été développé pour simuler la nutation et la…
LAB
Ikirouta on pysyvästi jäässä olevaa maata, jonka lämpötila pysyy 0°C:ssa tai se
ILS
Ce laboratoire permet aux étudiants d’explorer la forme d’interception de pente…
LAB
Considérez les questions suivantes en fonction de votre expérience des chambres…
LAB