Οι μαθητές διερευνούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας μέσω της οσμωτικής…
ILS
bu ders planı   ortaokul fen bilimleri dersindeki elektriklenme olayı ve…
ILS
Cet ils montre aux élèves comment les centrales osmotiques créent de l'énergie…
ILS
Im ils OsmoCity-Energie für alle!
ILS