Σε αυτό το ils Οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της τριβής και πραγματοποιούν…
ILS
Explorez avec Phet simulation, vidéos et feuilles de calcul qu'est-ce qu'une…
ILS
Regarder une chaîne vibrer au ralenti.
LAB
Une boule sur un ressort se déplace horizontalement.
LAB
Le violet est le vrai mouvement; orange est le mouvement de comparaison.
LAB
si un objet en mouvement n'est pas exposé à une force, il se déplace avec une…
LAB
cette simulation visualise les forces et le travail impliqués dans le…
LAB
Cette simulation permet aux étudiants d’étudier le mouvement de roulement.
LAB
La simulation se concentre sur le roulement d’une boule de bowling d’un rayon…
LAB
Animalele folosesc planuri înclinate atunci Când își Aleg Calea în
ILS