το μάθημα αυτό αποτελεί Μια εισαγωγή στην Ισορροπία.
ILS
Το μάθημα αυτό μελετa τον ιδιαίτερο κλάδο της Μηχανικής των ρευστων και…
ILS
Les étudiants peuvent expérimenter avec la masse et la force pour explorer…
LAB
Une boule sur un ressort se déplace horizontalement.
LAB
Une boule sur un ressort peut se déplacer horizontalement sur une surface sans…
LAB
Le Segway un véhicule électrique individuel à deux roues, auto-équilibrant.
LAB
Acest matériel familiarizeaza elevii cu principiile dinamicii enuntate de…
ILS
Cette simulation minimaliste fournit une visualisation de la direction et de l'…
LAB
La simulation illustre la situation d’une personne dans un ascenseur.
LAB
"Emaidazue euste punti bat eta karim mugituko Nuke" ARKimedes esandaUnitate…
ILS
Se cuenta que Arquímedes dijo sobre la Palanca: «DADME un Punto de Apoyo y…
ILS
Met deze verso van op zoek naar het evenwicht, oorspronkelijk geschreven Door Le
ILS