Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Ο Ήλιος est το αστέρι που βρίσκεται Πιο κοντά στη Γη μας. Est η πηγή της ζωής…
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Axé sur les grandes idées de la science "l'univers est composé de milliards de…
ILS
Cette astronomie "petite image" a été programmée par REU étudiant Nick robe.
LAB
Cette simulation permet aux élèves d’expérimenter la réflexion dans un miroir.
LAB
Cette simulation permet aux élèves d’étudier comment les rayons lumineux…
LAB
Cette simulation permet aux étudiants d’étudier le reflet de la lumière dans…
LAB
Cette simulation permet aux étudiants d’étudier le reflet d’un miroir…
LAB
Chapitre de la classe de seconde du lycée général français sur les lumières…
ILS
Le projet de télescope Fecherolle offre un accès gratuit par Internet à des…
LAB
De la théorie est connue que l'énergie qui est rayonnée vers l'extérieur…
LAB