Ο θαυμαστός κόσμος της σύνθεσης των βασικών χρωμάτων.
ILS
Ποια est η ταχύτητα διάδοσης του φωτός;
ILS
Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Ο Ήλιος est το αστέρι που βρίσκεται Πιο κοντά στη Γη μας. Est η πηγή της ζωής…
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Il s’agit d’une simulation de ce qui se passe lorsque la lumière polarisée avec…
LAB
Dans ce laboratoire, vous pouvez explorer ce qui se passe lorsque la lumière…
LAB
Axé sur les grandes idées de la science "l'univers est composé de milliards de…
ILS
Ce laboratoire montre un modèle de bande de marche pour la réfraction.
LAB
Ce laboratoire s’appuie sur le laboratoire intitulé «
LAB
Ce laboratoire s’appuie sur le laboratoire sur
LAB
Quelle est la hauteur minimale d’un miroir doit être pour vous de voir tout…
LAB