Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε…
ILS
Ce laboratoire simule l’ébullition de la glace/eau et de l’éthanol, en…
LAB
Les élèves peuvent changer la pression et voir comment il influe sur le point…
LAB
Ce laboratoire permet aux élèves d'explorer l'influence que la pression…
LAB
L'eau du thé bouillira-t-elle à la même température au sommet d'une montagne?
LAB
Il y a deux sortes de forces attirantes montrées dans ce modèle: les forces de…
LAB
Cet ILS environnemental inclusif a été conçu pour mettre en œuvre l’approche de
ILS