Μελετήστε τνν κατασκευή τοννεενο James Webb (JWST) ιαι τοι ιιειιαιιμν τον τον…
ILS
Αναμείξτε την τέχνη με την επιστήμη καθώς δημιουργείτε τις δικές σας έγχρωμες…
ILS
Tutki miten James Webb -avaruuskaukoputki (JWST) on rakennettu ja mikä sen pääp
ILS
Ce plan de leçon vise à en apprendre davantage sur l'utilisation des…
ILS
Explorez la construction du télescope spatial James Webb (JWST) et la…
ILS
Explora la construcción del telescopio espacial James Webb (JWST) y el diseño…
ILS
Explora a construção do Telescópio Espacial James Webb (JWST) e o design do seu…
ILS
Science Journal de Google a un projet de moulin à vent où la technologie et l'…
ILS
Le laboratoire virtuel a été développé pour simuler la nutation et la…
LAB
avatar vous-même!  
ILS
L'objectif de cet ILS est de comprendre le principe de construction des cadrans…
ILS