Age Range

Subject Domains

Language

Average Learning Time

Works Offline

No

Description

Massiiviset tiheät kappaleet (kuten mustat aukot tai neutronitähdet) voivat tosiaan kiertäessään saada aikaan painovoima-aaltoja (gravitaatioaaltoja). Miten tätä ilmiötä voitaisiin mallintaa helposti löytyvillä materiaaleilla? Miten voimme hyödyntää Tracker-ohjelmaa mallin ympyräliikettä kuvaavassa videossa ja oppia sen avulla enemmän painovoima-aalloista? 

Työssä painotetaan tieteellisen tutkimuksen työtapoja ja opitaan siihen liittyviä taitoja. Aktiviteetissa tehdään datasta päätelmiä ja etsitään eri käsitteiden ja asioiden välisiä yhteyksiä.

Kiitokset kaikesta avusta tämän aktiviteetin tekemisessä Polar Star avustajille Christian Collette, Maria Eleftheriou ja Paula Galvin. 

Tämä aktiviteetti on tehty osana POLAR STAR hanketta (Erasmus+ Programme of the European Union (2019-1-FI01-KA201-060780)

Lisätietoja Polar Star hankkeesta: http://polar-star.ea.gr/

Prior Knowledge Requirements

Ympyräliikkeen hallinta jakson, kiertoajan ja säteen käsitteiden avulla.
Ympyräliikkeen esittäminen paikan ja ajan kuvaajan avulla.

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.