Creator

Age Range

Big Ideas Of Science

Language

Average Learning Time

Works Offline

No

Description

Universul, planetele sunt teme de interes pentru elevi de orice vârstă. Ele fac parte dintr-o unitate de invatare a disciplinei MEM. Elevii mei au vrut sa exploreze mai adânc tainele universului. De aceea, am inițiat un proiect eTwinning pe aceasta temă și am gândit acest plan de lecție pentru una din activitățile proiectului. În faza de orientare, elevii sunt familiarizați cu conceptele specifice temei (plantă, sistem solar, mișcare de rotație, Ptolomeu etc). În faza de investigare, elevii vizioneaza mai multe filmulete reprezentative temei si completeaza in padlet informații despre planetele Sistemului Solar pentru ca în final aceștia învață un cântec despre planete (la alegere din cele două), răspund întrebărilor din Quiz Tool si descriu planeta preferată.
The universe, the planets are topics of interest for pupils of any age. They are part of a MEM learning unit. My students wanted to explore deeper the mysteries of the universe. That is why we initiated an eTwinning project on this topic and we thought this lesson plan for one of the project activities. In the orientation phase, students are familiar with theme-specific concepts (plant, solar system, rotational motion, Ptolomeu, etc.). In the investigative phase, students are studying more ground-breaking films and completing information about the Solar System planets in the paddle, for ultimately they learn a planet song (at their choice of the two), answer Quiz Tool questions and describe their favorite planet.

Prior Knowledge Requirements

using padlet and Input Box applications

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.