Description

Omul, după ce a atins un anumit grad de cultură, a scos la lumină o trăsătură care îl deosebeşte de toate celelalte vieţuitoare; în timp ce toate speciile se adaptează mediului de viaţă, omul a încercat o performanţă diferită: adaptarea mediului la particularităţile sale biologice, la cerinţele vieţii sociale.

Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneităţii şi una de prim ordin pentru conducerea societăţii. Omul şi mediul sunt entităţi inseparabile, existenţa omului fiind dependentă de mediu, iar factorii de mediu (aerul, apa, solul) se pot modifica, în urma folosirii lor de către om. Astfel apare poluarea, aspect implicit al vieţii, în desfăşurarea căreia unele produse, rezultate din procesele fiziologice şi din activitatea omului şi a animalelor, devin reziduuri care pot să incomodeze bunul trai în funcţie de natura şi cantitatea lor. Odată cu marile progrese ştiinţifice, cantitatea şi natura lor s-a schimbat fundamental. În ultimele decenii, procesul de degradare a factorilor de mediu de pe întinsul planetei noastre a avut o evoluţie din ce în ce mai îngrijorătoare, cantitatea de poluanţi atingând cifre ce depăşesc orice imaginaţie. Înlăturarea poluării este o problemă de corectare a erorilor care o provoacă.

Prior Knowledge Requirements

25

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.