Creator

Age Range

Subject Domains

Language

Average Learning Time

Works Offline

No

Description

Deze ILS dient om je kennis te activeren ter voorbereid van de lessen toegepaste mechanica: OLA Pompen en ventilatoren.

Tijdens deze lessen worden volgende doelen nagestreefd:

1.1 Je kan de leidingskarakteristiek van een pompinstallatie bepalen.
1.2 Je kan a.h.v. de leidingskarakteristiek van een pompinstallatie, een bijhorende pomp selecteren.
4.3 Je kunt technisch advies inzake keuze van een pomp of ventilator.
6.1 Je kan relevante informatie selecteren, verwerken en gebruiken.


In OLA Werkplaatstechnieken lab worden volgende leerdoelen afgetoetst:
1.4 Je kan een product afleveren volgens de vooropgestelde eisen (ruwheid, passing,...)
5.2 Je werk volgens normen en past de veiligheidsvoorschriften toe.
6.1 Je kan informatie mbt de afwerking van een product verwerven en verwerken.

6.2 Je (h)erkent een probleem mbt de afwerking van een product en je kan tot een plan komen om het probleem op te lossen.

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.