Description

Dowiesz się, czym jest wieloletnia zmarzlina, gdzie występuje i jak powstaje.
Wraz ze zmianą klimatu wpływającą na nasz glob, zmienia się również wieloletnia zmarzlina. Rozmarzająca materia organiczna zaczyna się rozkładać, a do atmosfery uwalniane są dodatkowe gazy cieplarniane. W ten sposób rozmarzanie wieloletniej zmarzliny przyspiesza zmiany klimatyczne i staje się niebezpieczne dla całej Planety.

Wieloletnia zmarzlina to stale zamarznięta ziemia, która utrzymuje temperaturę 0°C lub niższą przez co najmniej dwa kolejne lata. Zawiera glebę, skały i materiał organiczny, który nie uległ rozkładowi, ponieważ był zamrożony. Ze względu na zmiany klimatyczne wieloletnia zmarzlina coraz bardziej rozmarza, a materia organiczna w niej zawarta rozkłada się i uwalnia do atmosfery gazy cieplarniane. W tym ćwiczeniu uczniowie dowiadują się, dlaczego rozmarzanie wieloletniej zmarzliny przyspiesza zmiany klimatyczne i staje się niebezpieczne dla planety. Dokonują również obliczeń, aby porównać potencjalne uwalnianie węgla z wieloletniej zmarzliny z antropogeniczną produkcją dwutlenku węgla przez wybrany kraj. Ta aktywność wykorzystuje naukę, aby zainteresować uczniów tym, jak działa świat. Zawiera multidyscyplinarne koncepcje, takie jak zmiana klimatu, sprzężenie zwrotne, łączy fizykę, chemię i geografię. Łączy również matematykę, ponieważ głównym zadaniem jest wykonanie obliczeń w celu porównania potencjalnego uwalniania węgla z wieloletniej zmarzliny z antropogeniczną produkcją dwutlenku węgla. Ostatnia część ćwiczenia jest dobrą okazją do ćwiczenia sztuki prezentacji.

Materiał powstał w ramach projektu POLAR STAR, współfinansowanego przez Program Unii Europejskiej Erasmus+ (2019-1-FI01-KA201-060780). Serdecznie dziękujemy doradcom Polar, którzy dostarczyli cennych pomysłów i materiałów do tego materiału: Steliosowi Anastassopoulos, Danieli Bunei, Svetli Mavrodievej, Spyrosowi Meleetiadisowi, Nikolaosowi Nerantzisowi i Elenie Vladescu.

Dowiedz się więcej: http://polar-star.ea.gr/

Prior Knowledge Requirements

gazy cieplarniane, dodatnie sprzężenie zwrotne

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.