Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε…
ILS
Μέσω της μοντέρνας παιδικής όπερας
ILS
Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση του DNA.
ILS
Stimulate a neuron and monitor what happens.
LAB
This inclusive environmental ILS was designed implementing the scientific impac
ILS
In diesem ILS können Lernende mithilfe des Euglena Remote Labors anhand einer…
ILS
Los laboratorios remotos son aquellos que realizan los ensayos localmente, pero…
ILS
In this lesson you will learn to recognize and compare different types of cells.
ILS