Στο μάθημα αυτό, οι μαθητές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα…
ILS
Στο μάθημα αυτο οι μαθητές εξετάζουν πώς επηρεάζει η μάζα, ο όγκος και η…
ILS
Καλώς ήρθατε στο εργαστήριο «Εύρηκα!».
ILS
στο μάθημα αυτό  έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε τους παράγοντες που…
ILS
Το παρόν μάθημα αποτελεί μια προσπάθεια συσχέτισης των όρων μάζα, όγκος και…
ILS
Καλώς ήρθατε στο εργαστήριο «Ανακρίνοντας την Άνωση» στο οποίο θα ανακαλύψουμε…
ILS
ILS sobre densidad, masa, volumen y propiedades características.
ILS
ILS sobre as propriedades e características da densidade, massa e volume.
ILS
Leer alles over drijven en zinken
ILS
Pupils have to develop a research about Archimedes’ Principle to answer the…
ILS
Welcome! Splash: Virtual Buoyancy Laboratory is integrated in the Investigation…
ILS
In diesem ILS lernen Schülerinnen und Schüler etwas über die Eigenschaften von…
ILS