Το μάθημα αυτό αφορά τη μεταγραφή και μετάφραση του DNA.
ILS
This lab helps to identify the sequences within a DNA region that encode…
LAB
Amb aquesta ILS estudiarem el rol dels aminoàcids per a la correcta estructura…
ILS
L'attività esplora i diversi tipi di mutazione puntiforme e ne indaga le…
ILS
Explore how changing the DNA sequence can change the amino acid sequence of a…
LAB
Explore how a protein is made from an mRNA sequence.
LAB
Explore how an mRNA copy is made of DNA.
LAB
Explore how the code embedded in DNA is translated into a protein.
LAB