Αυτό το εργαστήριο περιέχει πληροφορίες για τους σεισμούς μου έχουν συμβεί στον…
LAB
Μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στον Ελλαδικό χώρο.
ILS
Μέσα από το συγκεκριμένο ILS οι μαθητές θα κατανοήσουν πώς είναι κατασκευασμένο…
ILS
Get access to Earthquake data around the world!
LAB
In this lesson you will explore how scientists locate the epicenter of an…
ILS
Take a role of scientist for study and learn about earthquakes.-Relation…
ILS