ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლე იკვლევს გამტარში…
ILS
Το μάθημα αυτό αποτελεί το τρίτο σε σειρά μάθημα για τα ηλεκτρικά κυκλώματα.
ILS
Το Σέλας είναι η εκπομπή φωτός που προκαλείται από την αλληλεπίδραση…
ILS
Ο ηλεκτρισμός συνδέεται με μια ευρεία ποικιλία από πολύ γνωστά φαινόμενα, όπως…
ILS
Το μάθημα αυτο αποτελεί μια εισαγωγη για τον ηλεκτρισμό και συγκεκριμένα για…
ILS
Σε αυτό τον Μαθησιακό Χώρο Διερώτησης οι μαθητές θα πραγματοποίησουν μια…
ILS
Το σενάριο απευθύνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου σε αντιστοιχία με το…
ILS
Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο…
ILS
Οι μαθητές αρχικά ερμηνεύουν τη φωτοβολία του λαμπτήρα με βάση τον λειτρουγικό…
ILS
Σε αυτό το ILS εξετάζουμε τη λειτουργία του νευρώνα.
ILS
Discover by yourself the Coulomb's Law and more... about static electricity.
ILS
Τι είναι ο διαστημικός καιρός; Πώς μπορεί να μας επηρεάσει; Πώς μπορούμε να τον…
ILS