Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε…
ILS
There are two kinds of attractive forces shown in this model: Coulomb forces (…
LAB
Students can change the pressure and see how it influences the meting point of…
LAB
This inclusive environmental ILS was designed implementing the scientific impac
ILS
This lab allows students to explore the influence that the atmospheric pressure…
LAB
Will you tea water boil at the same temperature at the top of a mountain?
LAB
This lab simulates the boiling of ice/water and ethanol, in different desired…
LAB