Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένει στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
Dowiesz się, czym jest wieloletnia zmarzlina, gdzie występuje i jak powstaje.
ILS
The Stereo Molecule Viewer Project, Molecules are drawn in a 3d environment,…
LAB
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
O Permafrost é o solo que permanece congelado a uma temperatura de 0°C ou…
ILS
Permafrost is permanently frozen
ILS
This is an ILS based on the "Learning by critiquing" Template provided at the…
ILS
Using the naming organic molecules lab you can select from a list
LAB
Ikirouta on pysyvästi jäässä olevaa maata, jonka lämpötila pysyy  0°C:ssa tai s
ILS
Many organic molecules exhibit characteristic vibrational modes that produce…
LAB
Es un ILS para diferenciar las formas galénicas y su acción en boca, estómago e…
ILS
Using the GoLab Molecule Builder you can explore the properties and nature of…
LAB