Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τα είδη των σεισμικών κυμάτων και τον τρόπο…
ILS
Μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στον Ελλαδικό χώρο.
ILS
Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πώς οι επιστήμονες εντοπίζουν το επίκεντρο ενός…
ILS
In this lesson you will learn about: a) the types of seismic waves
ILS
L'étude des ondes sismiques a montré que la densité et la température des…
ILS
Get access to Earthquake data around the world!
LAB
In this lesson you will explore how scientists locate the epicenter of an…
ILS
In this lesson you will investigate the relation between the different types of…
ILS
Take a role of scientist for study and learn about earthquakes.-Relation…
ILS