Εξερεύνηση του κύκλου ζωής των αστεριών.
ILS
Ο Ήλιος είναι το αστέρι που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη μας.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
Σχέδιο μαθήματος για τη ζωή και το θάνατο των αστεριών.
ILS
The Faulkes Telescope Project provides access free-of-charge via the internet…
LAB
Focused on Big ideas of Science "The Universe is comprised of billions of…
ILS
Star in a Box is an interactive webapp which animates stars with different…
LAB
This simulation is motivated by the Hugo Award-winning science fiction novel…
LAB
This astronomy “Little Big Picture” was programmed by REU student Nick Robe.
LAB
In diesem ILS lernen SchülerInnen etwas über die verschiedenen galaktischen…
ILS
What is a Star? How is a Star born?
ILS
In this activity students investigate the different shapes of galaxies and…
ILS