Σε αυτό τον Μαθησιακό Χώρ
ILS
Ο παρών μαθησιακός χώρος ακολουθώντας τον κύκλο της διερώτησης, παρουσιάζει…
ILS
The purpose of insulation is to maintain a temperature difference between…
LAB
A combination of a Virtual Lab (PhET) and a Real Experiment (PocketLab Voyager).
ILS
Consider the following questions based on your experience of rooms you have…
LAB
The simulation shows a ring.
LAB
Students have the ability to change the number of gas molecules of both gases…
LAB
What are the reasons for seasons? Which are the main phenomena that cause this…
ILS
This simulation introduces the P-V (pressure-volume) diagram.
LAB
This applet describes a single atom gas moving in one dimension.
LAB
This simulation illustrates Newton's law of cooling, which shows what happens…
LAB
The simulation involves mixing ice and water.
LAB