Ο παρών μαθησιακός χώρος ακολουθώντας τον κύκλο της διερώτησης, παρουσιάζει…
ILS
A combination of a Virtual Lab (PhET) and a Real Experiment (PocketLab Voyager).
ILS
Esta ILS é a terceira de 8 ILS adaptadas do projeto Stablish - Designing a Low…
ILS
Esta ILS é a sexta de 8 ILS adaptadas do projeto Stablish - Designing a Low…
ILS
Esta ILS é a quinta de 8 ILS adaptadas do projeto Stablish - Designing a Low…
ILS
Learn how friction causes a material to heat up and melt.
LAB
ILS para o estudo da transferência de Energia por radiação e na forma de calor…
ILS
Esta ILS é a quarta de 8 ILS adaptadas do projeto Stablish - Designing a Low…
ILS
Esta ILS é a sétima de 8 ILS adaptadas do projeto Stablish - Designing a Low…
ILS
Esta ILS é a segunda de 8 ILS adaptadas do projeto Stablish - Designing a Low…
ILS
Esta ILS é a primeira de 8 ILS adaptadas do projeto Stablish - Designing a Low…
ILS
Com este trabalho pretende-se estudar Termodinâmica com base numa questão concr
ILS