Muundaji

Mseto wa Umri

Mawazo Makuu ya Sayansi

Mada ya Somo

Muda wa Wastani wa Kusoma

Hufanya kazi nje ya Mtandao

No

Maelezo

日常生活中,我們常會觀察到父母與小孩有些十分相近的特徵,我們稱之為「遺傳現象」。 為了研究性狀遺傳的原理,「實驗」是一個很重要的步驟。 本課程將逐步引導你經由虛擬兔子實驗室,逐步探究「雙性狀雜交」的遺傳法則。

在本課程中,你將學習到...

1. 孟德爾的雙性狀雜交實驗。
2. 孟德爾的遺傳法則:顯隱性定律、獨立分配律。
3. 如何運用棋盤方格法計算子代不同基因型的出現機率。
4. 染色體,等位基因,基因和DNA之間的相對關係。

No votes have been submitted yet.

View and write the comments

No one has commented it yet.