Mseto wa Umri

Mada ya Somo

Lugha

Muda wa Wastani wa Kusoma

Hufanya kazi nje ya Mtandao

No

Maelezo

ინტერაქტიული კვლევითი აქტივობა,რომელშიც მოსწავლე ჩაატარებს კვლევას და გაეცნობა დახრილ სიბრტყეზე სხეულის მოძრაობის დამოკიდებულებას სხვადასხვა პარამეტრზე.

Rating: 4.4 - 3 votes

View and write the comments

No one has commented it yet.