Chombo cha ushirikiano kinatumika ili kusambaza wanafunzi katika makundi ya…
APP
Programu tumizi hii inatoa eneo la matini ambacho kinaweza kuhaririwa kwa…
APP
Kwa programu hii wanafunzi wanahimizwa kutafakari juu ya ujuzi wao wa…
APP
Programu hii Padlet inaruhusu wanafunzi kutumia Ukuta Padlet
APP
Programu ya mazungumzo inaruhusu wanafunzi kuwasiliana na wenzao katika makundi…
APP