Το συγκεκριμένο ILS δημιουργήθηκε από την πρώτη συγγραφέα στο πλαίσιο ενός…
ILS
Το μόνιμα παγωμένο έδαφος παραμένεις στους 0°C ή πιο κάτω για τουλάχιστον δύο…
ILS
Το μάθημα αυτό κάνει χρήση ενός κοινονικο-οικονομικού μοντέλου διδασκαλίας. Στο…
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου'.
ILS
Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθη
ILS
Dowiesz się, czym jest wieloletnia zmarzlina, gdzie występuje i jak powstaje.
ILS
El permafrost es un suelo permanentemente congelado que permanece a 0 °C o…
ILS
O Permafrost é o solo que permanece congelado a uma temperatura de 0°C ou…
ILS
Permafrost ni ardhi iliyohifadhi
ILS
Negutegi Efektuko Gasen isurketa na finkapen simulagailuarekin jolastuz,…
ILS
Ikirouta on pysyvästi jäässä olevaa maata, jonka lämpötila pysyy 0°C:ssa tai se
ILS
Este ILS ambiental pamoja emprega abordagem de Escola Aberta.
ILS